Kontakt

Jan Karlsson Toltorp Bygg AB   Kent Toltorp Bygg AB   Gunilla Toltorp Bygg AB
       
Jan Carlsson
VD kalkyl/inköp
0150-559 71
073-315 80 20
jan@toltorpbygg.se
  Kent Svensson
Kalkyl/platschef/badrum
0150-559 72
073-315 80 21
kent@toltorpbygg.se
  Gunilla Carlsson
Ekonomi/administration
0150-559 70
073-419 41 70
gunilla@toltorpbygg.se
         
 Ola Toltorp Bygg AB        
         
Ola Andersson
Arbetsledare
0150-559 73
072-222 33 82
ola@toltorpbygg.se