Tjänster

 

Vi utför all form av nybyggnationer, om- och tillbyggnader till kommuner, Försäkringsbolag, privatpersoner och fastighetsbolag. Anbudsförfrågningar kontakta Jan eller Kent.

     
 
Vi utför all form av servicearbeten, reparationer av vattenskador mm. Kontaktpersoner: Kent eller Ola.
     
 

Vi utför badrumsrenoveringar på totalentreprenad. Företaget är anslutet till golvbranschens våtrumskontroll, GVK. Kontakta Kent för rådgivning.